Budowa domu szerokie pojęcie obejmujące w pierwszej kolejności zgody na budowę, następnie organizację oznakowania budowy, w dalszej kolejności sam proces fundamentów czy konstrukcji. Na budowie zawsze jest odpowiedzialna osoba, która obejmuje stanowisko kierownika i odpowiedzialna jest za nadzór prowadzonych prac, oprzyrządowanie i w dalszej kolejności pracowników.

Budowa to bardzo duże przedsięwzięcie bez względu na to czy dotyczy budowy domu czy dróg, trzeba podczas prowadzonych prac przewidzieć różne warianty nawet te kryzysowe. Podczas budowy używane są różnego rodzaju narzędzia oraz maszyny do części z nich niezbędne są określone pozwolenia lub przeprowadzone szkolenia, w jaki sposób winny być użytkowane.

Jeśli są to elektryczne urządzenia powinny być sprawdzone, opatrzone instrukcją, w jaki sposób je używać a jaki absolutnie nie za to właśnie odpowiedzialny jest kierownik budowy to do niego powinny być zgłaszane wszelkie wątpliwości dotyczące ich działania. Pracownicy również odpowiadają za swoją pracę, jeśli wiedzą, że jakaś maszyna nie jest sprawna nie powinni podejmować pracy z nią związanych.

Oczywiście często się zdarza, że mimo zgłaszanych usterek pracownik zmuszony jest do pracy, z jednej strony powinien kierować się rozsądkiem z drugiej większość z obawy o utratę pracy mimo wszystko się jej podejmuje. Na straży przestrzegania norm budowlanych stoją ustawy o prawie budowlanym oraz Inspekcja Nadzoru Budowlanego, która w każdym momencie trwania budowy ma prawo podjąć kontrolę.

.